Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzkovanie vykurovacích zariadení v zimnom a vykurovacom obdobíVytlačiť
 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vo vykurovacom období je osobitnou skupinou, ktorá je podmienená samotnou skutočnosťou, že v tomto období dochádza k častému vykurovaniu následkom zimných mesiacov. Vzhľadom na vysoké ceny energií sa v dnešnej dobe opäť začína vykurovať vo väčšej miere pevným palivom. Vykurovacie telesá a zariadenia pre odvod splodín horenia sú náročnejšie na kontrolu a dozor, čo veľakrát občania podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom.

Dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred
pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných
úpravách na telese komína,
- pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri palivových spotrebičoch do 50 kW
najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú uvedené vo
vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
- dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné spotrebiče bez automatickej
regulácie),
- vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri
nich skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť
z nehorľavých materiálov,
- v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa
nachádzať ani v jeho blízkosti,
- komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.)
musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
- komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
- dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
- rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere
ťahu spalín,
- horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.) ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových
spotrebičov,
- nesušiť časti odevov na palivových spotrebičoch,
- podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá
(veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.),
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov
dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.


 
 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup
ÚvodÚvodná stránka