Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :

Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu:

  • Občiansky preukaz
  • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
  • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
  • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
  • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
  • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

 
 Zrušenie trvalého pobytu:

  • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti spolu so žiadosťou o zrušenie trvalého pobytu (viď tlačivá na stiahnutie)
  • Občiansky preukaz
  • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti
  • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu 

 

Výrub drevín - Usmernenie

Počas vegetačného obdobia, ktoré je v čase od 01. apríla do 30. septembra je prísny zákaz výrubu drevín!

Samotný výrub drevín predchádza podaním žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (viď tlačivá na stiahnutie), ktorú je potrebné riadne vypísať a priniesť na Obecný úrad počas stránkových dní, kde bude žiadosti pridelené registračné číslo. Poplatok za žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je pri fyzických osobách (FO) 10,- Eur a pri právnických osobách (PO) 100,- Eur. Žiadosť o výrub drevín musí obsahovať náležité povinné prílohy (viď žiadosť o výrub drevín - tlačivá na stiahnutie). Následne je potrebné postúpiť samotnú žiadosť o vydanie súhlasu výrubu drevín na Spoločný obecný úrad, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín  (budova ÚPSVaR DK) kde bude vo veci začaté konanie.

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka